FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Jak dobrać klimatyzatory do własnych potrzeb?

Przy wyborze klimatyzatora powinno się uwzględnić łącznie kilka czynników, od których zależy optymalne funkcjonowanie całej instalacji. Na jej ekonomiczne i efektywne działanie mają wpływ następujące parametry:

  • liczba i rozmiar pomieszczeń – od nich zależy dobór mocy oraz to, ile urządzeń trzeba zastosować,
  • przeznaczenie lokalu – dopasowanie klimatyzatorów uzależnione będzie od tego, jakie funkcje ma pełnić dane wnętrze: inny sprzęt instaluje się w biurach niż w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • liczba osób korzystających z klimatyzowanych powierzchni,
  • działanie sprzętów, dodatkowo emitujących ciepło i podwyższających temperaturę pomieszczeń, np. serwery, komputery, lodówki,
  • jakość izolacji, zastosowanej w budynku,
  • nasłonecznienie, wielkość okien oraz strona, na którą są skierowane,
  • dodatkowe funkcje, jakie ma spełniać klimatyzacja, np. wentylować, dogrzewać lub filtrować powietrze.
Jak przebiega montaż klimatyzacji w domu?

Części wewnętrzne zainstalowane zostają na ścianach pomieszczenia, natomiast aparatura zewnętrzna może zostać przytwierdzona do elewacji lub być umieszczona na gruncie obok budynku. W celu wyprowadzenia rur chłodniczych i odprowadzenia skroplin konieczne jest wykonanie przekucia w ścianie. Jeśli obiekt jest na etapie robót wykończeniowych, wtedy można ukryć wszystkie elementy instalacji w bruzdach. W już gotowych pomieszczeniach zakłada się korytka maskujące, które ukryją połączenia. Kolejnym etapem prac jest napełnienie urządzenia czynnikiem chłodniczym. Następnie należy sprawdzić szczelność sprzętu i dokonać koniecznej regulacji. W typowych przypadkach od rozpoczęcia robót do uruchomienia klimatyzacji mija średnio od 6 do 10 godzin.

Ile prądu pobiera klimatyzator?

Ilość pobieranego przez sprzęt prądu zależy od wydajności chłodniczej, która jest od trzech do czterech razy większa niż moc elektryczna konkretnego modelu. Jeśli wydajność danego klimatyzatora wynosi 3,5 kW, to będzie on pobierał ok. 1 kW. Na rynku dostępne są urządzenia typu INVERTER, które na bieżąco dostosowują wydajność do temperatury pomieszczenia. Im w danym wnętrzu jest mniej stopni Celsjusza, tym mniej aparatura pobiera prądu.

Jakie czynniki wpływają na koszt montażu klimatyzacji?

Koszt zainstalowania klimatyzacji zależy od rodzaju urządzenia oraz jego mocy, która będzie konieczna do optymalnej pracy całej aparatury, a także metody użytej do zamaskowania instalacji. Na ostateczną cenę usługi mogą mieć także wpływ trudne warunki, w jakich trzeba wykonać montaż oraz odległości między obiema jednostkami klimatyzatora. Wyższych opłat należy się także spodziewać w sytuacji, gdy nie będzie możliwości odprowadzenia skroplin grawitacyjnie i konieczne stanie się zastosowanie specjalnej pompy.

Jakie są skutki braku konserwacji klimatyzacji?

Regularna konserwacja klimatyzacji gwarantuje jej prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie. Wszelkie zaniedbania w utrzymaniu sprzętu będą skutkowały negatywnymi konsekwencjami, które odbiją się na jego działaniu. W czasie pracy urządzenia wewnętrznego na filtrze i wymienniku ciepła zbierają się kurz i inne zanieczyszczenia, które w wyniku zawilgocenia powodują powstawanie pleśni i namnażanie się szkodliwych bakterii. Ponadto zabrudzenia przyczyniają się do ograniczania wymiany ogrzanego powietrza i spadku sprawności aparatury. Takie same skutki przyniosą zaniedbania w regularnej konserwacji części zewnętrznej.

Czy można zamontować klimatyzację w mieszkaniu w bloku?

Montaż klimatyzacji w mieszkaniu w bloku jest możliwy w sytuacji, gdy jednostka zewnętrza może być zainstalowana na balkonie lub loggii tego lokalu. Jeśli ta części aparatury musi zostać umieszczona na dachu lub elewacji budynku, wtedy potrzebna będzie zgoda zarządcy budynku, np. spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Jak często należy wykonywać przeglądy klimatyzacji?

Częstotliwość dokonywania przeglądów jest wskazana przez producenta danego sprzętu, jednak z reguły trzeba ich dokonywać dwa razy w ciągu roku. Częstsze sprawdzanie klimatyzacji bywa konieczne, w przypadku gdy urządzenia pracują w trudnych warunkach, np. dużym zapyleniu lub wyjątkowo długo.